Дискэн газар ухагч

Auto Service
Auto Service
  • "ДСТ-Урал" үйлдвэр нь ТМ 10.10  машины суурин дээр GSF 800 шингэн дамжуулга (Германд үйлдвэрлэгдсэн) бүхий ГСТ 10 зүсэгчийг суурилуулсан. Энэ төхөөрөмжийг ашигласнаар дамжуулах утаснууд, кабель, шугам татан суурилуулах ажил ихээхэн хялбарчлагдах ба өөрөө явагч тусгай машинуудыг ашиглах хэрэгцээ шаардлага багасдаг байна. 
  • Улирлын чанартай бус ба хахир хүйтний нөхцөлд ч ажиллах боломжтой. 
  • Өндөр бат бөх чанартай хадат гадаргуун дээр ажиллах чадвартай, аюулгүй ажиллагаа. 
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Төрөл/маркТМ10.00Е2Б СП49Д.Б02
ЗагварБО-2
Өрөмдлөгийн гүн12 м хүртэл
Өрөмдлөгийн диаметр500 мм хүртэл
Өрөмдлөгийн төрөлШураг
Зүсэлтийн хурд100-600 м/цаг
Зүсэлтийн гүн/өргөн900/300 мм
Ажлын бүтээмж м/цаг200