Анжис

Хошуут анжис ПНЛ-4-35

Auto Service
Зориулалт: Чулуу багатай хөрсийг 30 см хүртэл гүн хагалах зоиулалттай. Бүх төрлийн тракторт холбогдож ажиллана. 
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
ЗагварАППА-6-02
Ажлын бүтээмж4,8-7,2 га/цаг
Бункерын багтаамж- үр тариа2770 кг
Бункерын багтаамж - бордоо770 кг
Ажлын хурд8-12 км/цаг
Авцын өргөн6 м
Оврын хэмжээ, урт/өндөр/өргөн8000/6600/2600 мм
Нийцэх трактор, ангилал/морины хүч3-5/150-300 м/х
 

Хөлбөрдөг анжис ППО-5-35

Auto Service
Auto Service
Үйлдвэрлэгч: Алтайские машиностроительные заводы
Зориулалт: Чулуулгаас бусад төрлийн хөрсийг 20-30 см гүн, тэгш хагалах зориулалттай дүүжин болон хагас дүүжин анжис.
Бүх төрлийн тракторт холбогдож ажиллана.
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
ЗагварАППА-6-02
Ажлын бүтээмж4,8-7,2 га/цаг
Бункерын багтаамж- үр тариа2770 кг
Бункерын багтаамж - бордоо770 кг
Ажлын хурд8-12 км/цаг
Авцын өргөн6 м
Оврын хэмжээ, урт/өндөр/өргөн8000/6600/2600 мм
Нийцэх трактор, ангилал/морины хүч3-5/150-300 м/х