Хамтран ажиллагч компаниуд

"Daewoo trucks"  үйлдвэр      

         Daewoo ачааны машин нь үйлчлүүлэгчдэд хүлээлтээс давсан үнэ, давуу эрх бүхий бүтээгдэхүүн , үйлчилгээг санал болгодог.  
Мөн бид тогтвортой, ашигтай өсөлтөд анхаарч хайлцагч талуудын үнэлэмжийг нэмэгдүүлдэг.  
         Одоогийн байдлаар бид дэлхийн 5 тивийн 70 гаруй улсад өөрсдийн 300 орчим дилерүүдээр дамжуулж 50000 орчим ширхэг машиныг өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд хэрэглэгчдийн гарт хүргэсэн байна.