Экскаватор 

Экскаватор SC760.8

Auto Service
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Оврын хэмжээ урт/өргөн/өндөр12170/4256/5050 мм
Ухах дээд өндөр11165 мм
Ачих дээд өндөр7040 мм
Ухах хамгийн гүн7190 мм
Босоо хана ухах хамгийн гүн6800 мм
Ухах хамгийн хол зай11750
Ажлын жин71,2 тн
Шанаганы эзэлхүүн4 м3
ХөдөлгүүрGUMMINS QSX15
Ажиллах хүч354/1800 квт/эрг/мин
Түлшний савны багтаамж950 л
Явах хурд4,8/3,0 км/ц
Эргэлдэх хурд7,2 эрг/мин
Налах чадвар70%
Шанаганы хутгах хүч365 кН
Газар дахь даралт100 кП
Ажлын даралт34,3 мП
 

Бусад экскаваторууд

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДЭкска SC450.8Экска SC360.8Экска SC300.8Экска SC210.8Экска SC80.8
Ажлын жин, тн46,534,83020.97,8
Шанаганы эзэлхүүн, м32,11,61.40.80,34
ХөдөлгүүрGUMMINS QSM11GUMMINS 6C8.3GUMMINS 6C8.3GUMMINS B5.9-CGUMMINS B3.3
Ажиллах хүч, квт/эрг/мин254/1800198/2000198/2000133/200045/2200
Түлшний савны багтаамж, л650595595350130
Явах хурд, км/ц4.8/3.04.6/2.64.6/2.85.2/3.55.1/2.7
Эргэлдэх хурд, эрг/мин8.68.59.411.710
Налах чадвар, %7070707070
Шанаганы хутгах хүч, кН27624520814552.7
Газар дахь даралт, кП79.270.865.146.530
Ажлын даралт, мП34.23734.334.327.5
Оврын хэмжээ, мм У/Өр/Өн12180/3340/364011080/3190/318010880/3190/33109390/2780/30406100/2300/2515
Ухах дээд өндөр, мм1091010200999092757165
Ачих дээд өндөр, мм75507135693065605068
Ухах хамгийн гүн, мм78107370704565154038
Хана ухах хамгийн гүн, мм68006380575059153505
Ухах хамгийн хол зай, мм12025111001076098656330