Хөрс боловсруулагч

Хөрс боловсруулагч АПМ-6

Auto Service
  • Ажлын гурван хэсгүүд нь бие биенээсээ хамааралгүй, хоорондоо харилцан солигдох боломжтой. 
  • Суман лапууд хос өнцөгт янз бүрийн түвшинд суурилагдсан байна.
  • Төрөл бүрийн тариалалтын хөрсийг боловсруулахад блокоор нь солих боломжтой долгионт дискүүдийг оруулж өгсөн байна.
  • Нарийвчилсан, чанартай хөрс боловсруулж, өндөр бүтээмжтэй ажиллана.
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
ЗагварАПМ-6
Ажлын бүтээмж -хөрсөнд 12-25 см гүн суусан үед4,8-7,2
Ажлын бүтээмж-хөрсөнд 12-25 см гүн суусан үед3,6-4,8
Авцын өргөн м6
Хөрсөнд суух гүн6-12/12-25
Ажлын хурд6-12
Оврын хэмжээ, урт/өндөр/өргөн11100/6300/1900
Нийцэх трактор, ангилал/морины хүч5/250-300
 

Хөрс боловсруулагч АПД-7,5М-1

Auto Service
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
ЗагварАПД-7,5 М-1
Ажлын бүтээмж6.75-9 га/цаг
Авцын өргөн7,5 м
Хөрсөнд суух гүн10-12 см
Ажлын хурд9-12 км/цаг
Оврын хэмжээ, урт/өндөр/өргөн5795/7900/1300 мм
Нийт жин5660 кг
Дискний тоо54 ш
Дискний диаметр560 мм
Нийцэх трактор, ангилал/морины хүч3-5 /150-300