Хийн үрлэгч

Үр тарианы үрлүүр СЗП-3,6А

Auto Service
Ашиглалтын өргөн боломжтой, найдвартай, хямд.
Үрийг эгнээгээр тарихдаа нэгэн зэрэг нунтаг бордоог хамт цацаж өгөх зориулалттай.
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Ажлын бүтээмж4,32 га/цаг
Ажлын хурд9-15 км/цаг
Авцын өргөн3,6 м
Суулгалтын гүн40-80 мм
Мөр хоорондын зай15 см
Үр суулгах норм60-250 кг/га
Бордоо цацах норм50-250 кг/га
Бункерын багтаамж638 дм3
Оврын хэмжээ, урт/өндөр/өргөн4155/3660/1860 мм
Нийт жин1640 кг
Нийцэх трактор, ангилал/морины хүч1,4/80-110 м/х
 

Үр тарианы үрлүүр СКП-2,1Д

Auto Service
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Ажлын бүтээмж1,4 га/цаг
Ажлын хурд10 км/цаг
Авцын өргөн2,05 м
Суулгалтын гүн40-100 мм
Мөр хоорондын зай22,8 см
Бункерын багтаамж550 дм3
Оврын хэмжээ, урт/өндөр/өргөн3760/2100/2000мм
Тээвэрлэлтийн хурд20 км/цаг
Нийт жин1430 кг
Нийцэх трактор, ангилал/морины хүч1,4/80-110 м/х