Хавагч

Хавагч КПМ-4А

Auto Service
Зориулалт: Бүх төрлийн хөрсийг сийрүүлэх, тэгшлэх зориулалттай.  
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Боловсруулалтын гүн8-18 см
Ажлын хурд8-9 км/цаг
Ажлын бүтээмж,3,8 га/цаг
Авцын өргөн4,2 м
Оврын хэмжээ урт/өргөн/өндөр7640/4280/1320 мм
Нийт жин2800 кг
Тээвэрлэлтийн хурд15 км/ц
Нийцэх трактор, ангилал/морины хүч1,4/80-11