Өрмийн төхөөрөмж

Өрмийн төхөөрөмж ТМ10Б2ГСТ9

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
ТөрөлТМ 10.00 Е2Б СП49Д.Б02
ЗагварБО-2
Өрөмдлөгийн гүн12 м хүртэл
Өрөмдлөгийн диаметр500 мм хүртэл
Өрөмдлөгийн төрөлШураг