Хамтран ажиллагч компаниуд

"Моторпал" компани

    Чехийн MOTORPAL компани нь  1946 онд байгуулагдсан бөгөөд дизель хөдөлгүүрийн түлшний аппаратур үйлдвэрлэдэг. Компанийн бусад бүтээгдэхүүнүүд болох форсунк, түлшний насос, дизель хөдөлгүүрийн түлшний хавхлага болон бусад бүтээгдэхүүнийг тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэгчдэд нийлүүлдэг. 
       Компанийн бүтээгдэхүүнүүд нь хүчин төгөлдөр байгаа хамгийн чанд нарийн дүрэм журамд бүрэн нийцдэг.     
Четра үйлдвэр
       "Мotorpal"нь шахах системийг боловсруулах, хөгжүүлэх, турших, тохируулахаас эхлээд бөөнөөр үйлдвэрлэх хүртэлх цогц үйлчилгээ үзүүлдэг, олон төрлийн хөдөлгүүр үйлдвэрлэгчдийн мэргэшсэн түнш юм. 
Motorpal-ын форсунк, түлшний насосыг John Deere, Deutz, Andoria, Steyr, Skoda VW, Tatra, Wabco, Zetor зэрэг дизель хөдөлгүүрт ашигладаг.