Үйл ажиллагаа

Нийлүүлэлт

Харилцагчдын эрэлт  хэрэгцээ, хүсэлт шаардлагыг бүрэн хангасан ОХУ, Беларусь, БНСУ-ын 20 гаруй  үйлдвэрийн машин    механизм, техник, дүүжин агрегатыг агуулахаас бэлнээр болон захиалгаар нийлүүлнэ.

Сургалт

Үйлдвэрийн сургалтын программд хамруулах, шинэ техник хүлээн, авах хүлээлцэн өгөхөөс өмнө сургалтанд хамруулж заавар зөвлөгөө, гарын авлага олгоно.

Сэлбэг

Харилцагч үйлдвэрүүдийн бүх төрлийн оргиналь сэлбэгийг үйлдвэрээс нь шууд нийлүүлнэ. 

Засвар

Үйлдвэрийн баталгаат    хугацааны болон    борлуулалтын дараах засвар, үйлчилгээг үйлдвэрийн мэргэжилтэн, инженерүүдийн хамт    мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.
зураг