Борной

Дискэн борной БДП-6-2

Auto Service
Зориулалт: Хоёр эгнээт борной нь хөрсийг 15 см хүртэл гүн боловсруулах зориулалттай. Нягтарсан хөрсийг буталж, хогийн ургамлыг устгаж, хадлан бэлчээрийг сэргээж өгдөг. 
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Боловсруулалтын гүн15 см
Ажлын хурд12 км/цаг
Ажлын бүтээмж,7,2 га/цаг
Авцын өргөн6 м
Ажлын хошууны тоо46 ш
Нийт жин4034 кг
Нийцэх трактор, ангилал/морины хүч300-350 морины хүч
 

Дискэн борной БДП-2,4-2

Auto Service
Зориулалт: Хоёр эгнээт борной нь хөрсийг 15 см хүртэл гүн боловсруулах зориулалттай. Нягтарсан хөрсийг буталж, хогийн ургамлыг устгаж, хадлан бэлчээрийг сэргээж өгдөг. 
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Боловсруулалтын гүн15 см
Ажлын хурд12 км/цаг
Ажлын бүтээмж,2,88 га/цаг
Авцын өргөн2,4 м
Ажлын хошууны тоо18 ш
Нийт жин1034 кг
Нийцэх трактор, ангилал/морины хүч80