Борной

Дискэн борной БДП-6-2

Auto Service
Зориулалт: Хоёр эгнээт борной нь хөрсийг 15 см хүртэл гүн боловсруулах зориулалттай. Нягтарсан хөрсийг буталж, хогийн ургамлыг устгаж, хадлан бэлчээрийг сэргээж өгдөг. 
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Боловсруулалтын гүн15 см
Ажлын хурд12 км/цаг
Ажлын бүтээмж,7,2 га/цаг
Авцын өргөн6 м
Ажлын хошууны тоо46 ш
Нийт жин4034 кг
Нийцэх трактор, ангилал/морины хүч300-350 морины хүч
 

Дискэн борной БДП-2,4-2

Auto Service
Зориулалт: Хоёр эгнээт борной нь хөрсийг 15 см хүртэл гүн боловсруулах зориулалттай. Нягтарсан хөрсийг буталж, хогийн ургамлыг устгаж, хадлан бэлчээрийг сэргээж өгдөг. 
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Боловсруулалтын гүн15 см
Ажлын хурд12 км/цаг
Ажлын бүтээмж,2,88 га/цаг
Авцын өргөн2,4 м
Ажлын хошууны тоо18 ш
Нийт жин1034 кг
Нийцэх трактор, ангилал/морины хүч80
 

Шүдэт борной БГУ-16-3

Auto Service
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
БрэндАгро ООО
Төрөлчиргүүлэн
Авцын өргөн16 м
Эгнээний тоо2
Шүдний хэмжээ16х155 мм
Шүдний алхам49 мм
Хөрсөнд нэвтрэх гүн30-80 мм
Ажлын хурд15 км/цаг
Ажлын бүтээмж24 га/цаг
Оврын хэмжээ, урт/өргөн/өндөр9570/15710/1070 мм
Нийт жин4780 кг
Нийцэх трактор, ангилал м/х3-4/150-180