Тусгай техник 

Daewoo бетон зуурмаг шахагч DMC37XR

Бетон шахагчийн сум нь олон давхар өндөр барилгууд болон хүрэхэд хэцүү өндар цэгүүдэд бетон зуурмагийг тээвэрлэн шахах чадамжтай ба бетон шахалтын сум нь алсын удирдлагаар ажилладаг.
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Хөдөлгүүрийн чадал182/244 кВт (морины хүч)
Жолоодлогын систем6х4
Ажлын чадал150 м3/кг
Ажлын даралт350 кг/см2
Зуурмагийн даралт85 кг/см2
Сумны урт, босоо/хэвтээ42.5/38.5 м
Сумны эргэлтийн өнцөг370 градус
Тулгуур хоорондын зай, урд/ард8.3/9.37м
Оврын хэмжээ, урт/өргөн/өндөр13945/2496/* мм
Тэнхлэг хоорондын зай7800 мм
Түлшний савны багтаамж600 л
Зуурмагны тосгуурын багтаамж650 л
Усны савны багтаамж500 л