Тусгай техник 

Daewoo бетон зуурмаг шахагч DMC37XR

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Хөдөлгүүрийн чадал182/244 кВт (морины хүч)
Жолоодлогын систем6х4
Ажлын чадал150 м3/кг
Ажлын даралт350 кг/см2
Зуурмагийн даралт85 кг/см2
Сумны урт, босоо/хэвтээ42.5/38.5 м
Сумны эргэлтийн өнцөг370 градус
Тулгуур хоорондын зай, урд/ард8.3/9.37м
Оврын хэмжээ, урт/өргөн/өндөр13945/2496/* мм
Тэнхлэг хоорондын зай7800 мм
Түлшний савны багтаамж600 л
Зуурмагны тосгуурын багтаамж650 л
Усны савны багтаамж500 л